0
Aanvraag
0,00 €
0
Kar
0,00 €
Bezig met laden...
Bezig met laden...
Vragen en bestellingen geactualiseerd!
Vragen en bestellingen geactualiseerd! Vragen en bestellingen geactualiseerd!
Dit artikel is niet op voorraad.
Het spijt ons, maar het artikel is niet op voorraad.

Aankoop Uitgebreide Garantie

§ 1

Algemene Informatie

Dit document (hierna: Algemene Voorwaarden) beschrijft de algemene voorwaarden voor het verstrekken van een uitgebreide garantie (hierna: Uitgebreide Garantie) door Senetic France, 9 Rue du Quatre Septembre, 75002 Paris (Bedrijfsnummer: 800 836 900 00012, NAF: 4651Z, Btw-nummer: FR65800836900) hierna: Senetic, voor ondernemers (hierna: de Klant) met uitzondering van afzonderlijke Ondernemers voor goederen gekocht via een online store (www.senetic.be) of door het telefonisch contact opnemen met de afdeling verkoop (+32 2 808 16 00) of via e-mail ([email protected]) vallend onder het Uitgebreide Garantieprogramma (hierna: het Product).

§ 2

Privileges Uitgebreide Garantie

2.1. De Uitgebreide Garantie heeft geen invloed op de rechten van de Klant die voortvloeien uit de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebrekkige producten en de garantievoorwaarden gegarandeerd door de fabrikant, distributeur, importeur of verkoper van het Product.

2.2. De Uitgebreide Garantie wordt gegeven tegen een betaling voor één, twee of drie jaar vanaf de einddatum van de garantieperiode van de fabrikant, distributeur, importeur of verkoper.

2.3. De Uitgebreide Garantie dekt defecten en storingen in het Product veroorzaakt door een defect in materiaal of vakmanschap inherent aan het Product op het moment van de verkoop (door een reden inherent aan het Product).

2.4. De Uitgebreide Garantie omvat het regelen en de dekking van de reparatiekosten van het Product en in het geval van schade als gevolg van technisch onmogelijke of economisch niet gerechtvaardigde reparatie van het Product, dekking van de vervangingskosten door de Verkoper voor een nieuw Product vrij van defecten of een model met vergelijkbare parameters, na voorafgaande toestemming van de Klant of een restitutie van de aankoopprijs van het Product.

2.5. Senetic krijgt het eigendom over de onderdelen gebruikt voor reparatie of het vervangen van de Producten vallend onder de Uitgebreide Garantie.

2.6. De Uitgebreide Garantie geldt niet voor after-sales schade, vooral voor:

 • a) schade aan software of data geïnstalleerd op het gloednieuwe Product of op een latere datum;
 • b) schade als gevolg van misbruik, ongelukken (waterschade, vallen), Productaanpassing, het niet zorgen voor een geschikte fysieke omgeving (vocht) of werkomgevfing, evenals ongeschikt onderhoud;
 • c) onjuiste montage of bediening die niet overeenkomt met de Productdocumentatie;
 • d) uitgevoerde reparaties aan het Product door niet-geautoriseerde personen;
 • e) niet-orginele onderdelen gevonden in het Product;
 • f) chemische schade aan het Product;
 • g) schade als gevolg van niet toegestane reparaties, wijzigingen of structurele veranderingen van of aan het Product uitgevoerd door de gebruiker of derden;
 • h) schade veroorzaakt door onjuiste spanning (bijv. door bliksem);
 • i) schade als gevolg van het onjuiste gebruikt van het Product door met andere producten van de Klant of een derde;
 • j) schade als gevolg van willekeurige gebeurtenissen of andere omstandigheden (bijv. diefstal);
 • k) schade als gevolg van overmatig gebruik van het Product;
 • l) andere goederen dan het Product, inclusief goederen die door de Klant in de Online Store zijn gekocht of door het contact met de afdeling verkoop en geleverd met of geïntegreerd met het Product.

2.7. Als de garantieclaim van de Klant wordt goedgekeurd, is de Verkoper naar eigen goeddunken verplicht om:

 • a) regelen en dekken van de reparatiekosten van het defecte Product.
 • b) omwisselen van het geretourneerde Product voor een nieuw en goed werkend Product of voor een model met vergelijkbare eigenschappen, na voorafgaande toestemming van de Klant.
 • c) terugstorten van de aankoopprijs van het geretourneerde Product.

2.8. De Uitgebreide Garantie mag niet worden gebruikt als basis voor claims veroorzaakt door het defecte Product.

2.9. De Uitgebreide Garantie is alleen geldig in het land van aankoop.

§ 3

Aankoop Uitgebreide Garantie

3.1. Informatie of het Product valt onder de Uitgebreide Garantie wordt direct weergegeven in het product in het tabblad 'Garanties' in de online store.

3.2. De Klant kan de Uitgebreide Garantie op de volgende manieren kopen:

 • a) de 'pop-up' weergegeven in het product opgenomen in het Uitgebreide Garantieprogramma,
 • b) in het tabblad 'Garanties' in het product vallend onder het Uitgebreide Garantieprogramma,
 • c) direct in het winkelwagentje,
 • d) door contact op te nemen met de afdeling Verkoop.

3.3. De Klant heeft het recht de Uitgebreide Garantie binnen 30 kalenderdagen na de aankoop van het Product te kopen door contact op te nemen met de afdeling verkoop.

3.4. De aankoop van een Uitgebreide Garantie kan worden gedaan door een ondernemer die een beroepsmatige aankoop doet in verband met zijn/haar bedrijf.

3.5. In het geval de aankoop van de Uitgebreide Garantie is gedaan door de klant, wordt in dit verband het contract als nietig beschouwd en de Partijen zijn verplicht alles wat aan elkaar is geleverd terug te geven uiterlijk binnen 14 dagen nadat de aankoop van de Uitgebreide Garantie door de klant werd gedaan.

§ 4

Melden van defecten

4.1. De Klant zal de Verkoper binnen 10 kalenderdagen na het ontdekken informeren over defecten vallend onder de Uitgebreide Garantie (hierna: Kennisgeving).

4.2. Meldingen van defecten of storingen moeten worden gedaan via het RMA-formulier beschikbaar na het aanmelden op de Senetic-website.

4.3. De Klant zal na het melden van de storing het Product dat moet worden gerepareerd bezorgen op of omruilen op het adres aangegeven door de Verkoper binnen 7 dagen, tenzij de Verkoper een andere datum aangeeft. De datum wordt vermeld in de RMA-kennisgeving ontvangen door de Klant.

4.4. Senetic zal binnen 30 dagen na ontvangst reageren op de Kennisgeving.

4.5. Het Product dat ter reparatie is verzonden moet volledig zijn (d.w.z. alle originele onderdelen bevatten), waarbij afwijkingen van deze regel, bijv. gegevensdragers, moeten worden afgestemd met Senetic. Alleen schone en droge Producten vrij van vloeistoffen worden geaccepteerd.

§ 5

Persoonsgegevens

5.1. De Controller van uw persoonsgegevens is Senetic France, 9 Rue du Quatre Septembre, 75002 Paris (Bedrijfsnummer: 800 836 900 00012, NAF: 4651Z, Btw-nummer: FR65800836900), telefonisch te bereiken op: +32 2 808 16 00 en per email: [email protected].

5.2. Het toezicht houden op de juiste verwerking van persoonsgegevens in het Bedrijf wordt gedaan door de Functionaris voor Gegevensbescherming, waarmee contact kan worden opgenomen op het volgende e-mailadres: [email protected]

5.3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de Uitgebreide Garantieovereenkomst, het vervullen van de wettelijke verplichtingen van het Bedrijf als belastingbetaler en bedrijfseenheid (inclusief voor het garanderen van rapportage) en voor het nastreven van de wettige belangen van het Bedrijf, vooral het instellen, nastreven of verdedigen van claims.

5.4. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens is de noodzaak voor de uitvoering van het contract en de nakoming van de wettelijke verplichting die op het Bedrijf rust, evenals de behartiging van de wettige belangen van het Bedrijf wat verder gedefinieerd wordt in punt 3.

5.5. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. De huidige wetgeving rechtvaardigt het bewaren van de gegevens voor de duur van de Uitgebreide Garantie en voor belastingdoeleinden voor een periode van vijf jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de Uitgebreide Garantie eindigt.

5.6. Alleen werknemers en medewerkers die van het Bedrijf toestemming hebben gekregen, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. In bepaalde situaties kunnen uw persoonsgegevens door het Bedrijf aan andere ontvangers openbaar worden gemaakt zoals IT-service en aanbieders van oplossingen voor het Bedrijf.

5.7. Uw gegevens worden niet overgedragen naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

5.8. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, inclusief het verkrijgen van een kopie van de gegevens, de gegevens te corrigeren of aan te vullen. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken, evenals het overdragen van gegevens. Daarnaast kunt u vragen om het verwijderen van persoonsgegevens in gevallen zoals voorzien door de wet en de beperking van de verwerking ervan.

5.9. De toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens in Polen is de Voorzitter voor het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen als uw persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

§ 6

Slotbepalingen

6.1. Voor alle kwesties die niet worden geregeld in deze Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen van de algemeen geldende wet voor het contract van de Uitgebreide Garantie van toepassing en de voorschriften van de Online Store zullen van toepassing zijn.

6.2. De Voorschriften gaan in op 05/12/2021 en hebben betrekking op de Uitgebreide Garantie gekocht sinds die datum.

6.3. Begrippen met een hoofdletter die niet in deze Algemene Voorwaarden worden gedefinieerd, behouden de betekenis die eraan wordt gegeven in de Algemene Voorwaarden van de Online Shop.

6.4. Mogelijke geschillen met betrekking tot de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zullen de Partijen eerst een minnelijke schikking treffen via bilaterale besprekingen en onderhandelingen.

6.5. Als de Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken, kunnen ze de kwestie voorleggen aan een gewone rechtbank met rechtsbevoegdheid voor de vestigingsplaats van Senetic.

6.6. Klanten kunnen altijd en kosteloos deze Algemene Voorwaarden bekijken via een Internetreferentie (bijv. link) op de startpagina van de Store en deze afdrukken.

6.7. Senetic behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden.

Geselecteerde producten

Laten we contact houden!
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze aanbiedingen en actualiteiten

Door op "inschrijven" te klikken geeft u toestemming voor het ontvangen van marketinginformatie op het opgegeven emailadres. De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is Senetic France gevestigd op 9, Rue du Quatre Septembre, 75002 Paris, Frankrijk. U kunt inzage tot uw gegevens aanvragen, deze rectificeren, wissen, de verwerking van persoonsgegevens beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens. Gedetailleerde informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden in ons privacybeleid.

Incorrect e-mail adres.
Dit e-mail adres is al bevestigd.
Dit e-mail adres is nog niet bevestigd.
Bedankt!
Kijk in uw inbox: u gaat van ons een verzoek krijgen om uw inschrijving voor de nieuwsbrief te bevestigen.
Betaalmethoden
Verzendmethoden
Certificaten en onderscheidingen